Gói dịch vụ

Gói BHXH1

VND 600.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói BHXH2

VND 1.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói KTT 01

VND 1.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói KTT 02

VND 2.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói KTT 03

VND 3.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói SXBC

VND 6.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói TDOI

VND 1.500.000 ...
Xem Chi Tiết

Gói TLDN

VND 2.000.000 ...
Xem Chi Tiết

Dịch vụ

Quyết toán, hoàn thuế

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN của chúng tôi được thực hiện như sau : Thu thập thông tin là ...
Xem Chi Tiết

Đăng ký kê khai thuế

Nội dung chi tiết dịch vụ kê khai thuế thuế trọn gói Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, ...
Xem Chi Tiết

Tư vấn doanh nghiệp

Nội dung tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau: ...
Xem Chi Tiết

Tư vấn đầu tư

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành ...
Xem Chi Tiết

Thành lập, chuyển đổi giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu cho hoạt động kinh doanh của ...
Xem Chi Tiết

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Đại lý thuế Độc Lập Đối với mỗi doanh nghiệp dù đã thành ...
Xem Chi Tiết

Tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế tại đại lý thuế Độc Lập Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, Thuế ...
Xem Chi Tiết

Quản lý lao động, khai trình BHXH

Dịch vụ đăng ký lao động và thang bảng lương; đăng ký BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp; đăng ký ...
Xem Chi Tiết
Share
Share